Istotną częścią oferty EURO24.BROKER jest unikalne Finansowanie Projektów Inwestycyjnych. Korzysta z niego chętnie coraz więcej spośród naszych Inwestorów i Deweloperów – nawet tych, którzy co do zasady nie muszą tego robić, ponieważ dysponują własnym zapleczem finansowym.

Bezzwrotne Dotacje z Funduszy Europejskich (często określane potocznie jako finansowanie unijne lub dofinansowania unijne) – pozwalają bowiem Inwestorom zaoszczędzić olbrzymie nawet kwoty (w dużych Projektach idące z reguły w dziesiątki, a niekiedy nawet setki milionów euro), lepiej zdywersyfikować swój portfel inwestycyjny oraz – mówiąc krótko – zrobić i zarobić nieporównywalnie więcej. Dostrzegają i wykorzystują to już nawet ci spośród naszych Inwestorów, którzy z założenia „inwestują za swoje” – czyli unikają jakichkolwiek kredytów, pożyczek, leasingów lub innych form wspierania się kapitałem zewnętrznym. Różnica jest bowiem fundamentalna – kredyt/pożyczkę trzeba niestety spłacić (i to z odsetkami), natomiast otrzymanych za naszym pośrednictwem Dotacji – NIE SPŁACA SIĘ (są one bezzwrotne, pod warunkiem spełnienia określonych warunków oraz prawidłowego ich rozliczenia księgowego – zgodnego z zawartymi w tym zakresie Umowami). A jest się o co bić – zależnie od województwa, Dotacje sięgają nawet 80% wartości Inwestycji !

Niestety – wbrew kolorowym materiałom reklamowym i obietnicom niedouczonych pośredników – otrzymanie takiej właśnie Dotacji jest zadaniem bardzo skomplikowanym (oględnie mówiąc), wymagającym gruntownego, profesjonalnego przygotowania oraz wykonania olbrzymiej pracy koncepcyjnej, projektowej i dokumentacyjnej. Oczywiście, czym wyższa jest kwota wnioskowanej Dotacji – tym wyżej zawieszona jest poprzeczka merytoryczna. Jedno natomiast jest powtarzalne – każdy wniosek jakkolwiek wadliwy lub nawet przygotowany co do zasady poprawnie, lecz bez znajomości specyficznych niuansów unijnych preferencji – kończy swój żywot decyzją negatywną. Czyli w koszu. Tak niestety wygląda to w praktyce, od zaplecza.

EURO24.BROKER nie „wypełnia wniosków” (to może zrobić każdy), lecz świadczy profesjonalną, kompleksową i skuteczną usługę, której efektem jest uzyskanie Dotacji dla konkretnego Projektu. Naszą pracę rozpoczynamy zawsze od drobiazgowej i wszechstronnej analizy zgłoszonego Projektu Inwestycyjnego, dla którego Inwestor chciałby pozyskać Dotację. Warto podkreślić, że ten bardzo ważny etap pracy, jest dla Inwestora bezpłatny i niezobowiązujący. Jeżeli w wyniku analizy uznajemy, że Projekt jest realny merytorycznie oraz finansowo – podpisujemy z Inwestorem szczegółową Umowę pozyskania Dotacji z Funduszy Europejskich. Wtedy rozpoczyna się już nasza zasadnicza praca koncepcyjna, projektowa i dokumentacyjna. Inaczej bowiem trzeba przygotować, „opakować” i finalnie podać decydentom Projekt o wartości np. 5 mln EUR, inaczej Projekt wart 50 mln EUR, a jeszcze inaczej Projekt wart 500 mln EUR. Zdecydowanie innego „opakowania” – niezależnie od wartości – wymaga też np. Projekt OZE (farma PV, Wind, Geotermia, etc.), innego – Projekt Logistyczny, innego – Projekt rekultywacji zdegradowanych terenów poprzemysłowych, a jeszcze innego – Projekt deweloperski Zeroenergetycznego Osiedla Mieszkaniowego.

Wszystkie przyjęte do realizacji Projekty i Wnioski, konsultujemy i procedujemy bezpośrednio u źródła – na szczeblu decyzyjnym – w Warszawie lub w Brukseli (zależnie od wartości danego Projektu). Dla Projektów Inwestycyjnych o wartości od 200 mln EUR wzwyż, jesteśmy w stanie wynegocjować indywidualne warunki oraz uzyskać zgodę na bardzo znaczące niekiedy odstępstwa od wzorca. Minimalna wartość Projektu (Inwestycji) jaką przyjmujemy do procedowania – to 2 mln EUR. Górna granica finansowania – na dziś – nie istnieje.

Warto podkreślić, że 100% Projektów Inwestycyjnych, dla których – po ich przeanalizowaniu oraz skonsultowaniu u źródła – podejmujemy się uzyskać Dotacje – finansowanie to otrzymuje.

*

Ponadto – jesteśmy w stanie zaoferować szereg dodatkowych, unikalnych rozwiązań i możliwości, które zdecydowanie wykraczają poza standardową ofertę i które najczęściej nie funkcjonują nawet w świadomości Inwestorów – jak choćby :

Dotacje Unijne na Inwestycje Deweloperskie – czyli po prostu …budowa nowych osiedli mieszkaniowych za unijne pieniądze. Przy czym Dotacja taka może zostać przyznana na budowę nie tylko stanu „deweloperskiego”, ale także i pod klucz włącznie już nawet z kompletnym umeblowaniem oraz wyposażeniem wszystkich lokali. W teorii – niemożliwe. W praktyce – wielokrotnie zrealizowane.

Problem techniczny z brakiem wymaganego wkładu własnego ? Jesteśmy w stanie przejść i to. Oczywiście, to dedykowane rozwiązanie jest usługą specjalistyczną, świadczoną za dodatkową opłatą. Sprawia ono, że Inwestor otrzymuje Dotację na Projekt, nie posiadając w praktyce wymaganych środków własnych. Wystarczy jedynie, że dysponuje gruntem pod ten Projekt.

*

Należy w tym miejscu zaznaczyć, że Dotacje Unijne są przyznawane na dany Projekt Inwestycyjny (jego realizację), lecz nie na zakup samej Nieruchomości (nie jest też ona liczona jako wkład własny). Tu nie jesteśmy w stanie wynegocjować odstępstwa.

Natomiast tym Klientom, którzy nie posiadają swoich środków (częściowo lub w całości) na zakup gruntu – możemy zaoferować bezpieczne pozabankowe pożyczki pod zastaw Nieruchomości (również kupowanych na inwestycję pod dany Projekt). Współpracujemy w tym zakresie wyłącznie z wyselekcjonowanymi, wielokrotnie sprawdzonymi podmiotami z Polski oraz zagranicy. Przy czym słowo bezpieczne – jest tu absolutnie kluczowe, ponieważ jak powszechnie wiadomo, rynek pożyczek pozabankowych jest rynkiem specyficznym, na którym w przypadku zaciągnięcia pożyczki u niesprawdzonego, a nieuczciwego podmiotu – można bardzo szybko i łatwo stracić nie tylko zastawioną Nieruchomość, ale także i zdrowie. Zdecydowanie przestrzegamy przez korzystaniem z anonimowych „tanich” ofert, dostępnych powszechnie na przysłowiowych „słupach ogłoszeniowych” lub popularnych portalach typu OLX. Jest to z reguły najkrótsza droga do poważnych problemów. Twoje bezpieczeństwo jest warte znacznie więcej niż parę punktów procentowych różnicy w skali roku.

Koszty finansowania pozabankowego są oczywiście wyraźnie wyższe niż kredytu hipotecznego udzielanego przez tradycyjny bank, ale każdy kto podjął próbę uzyskania owego kredytu w banku – wie dobrze dlaczego. Nierealnym jest bowiem w banku uzyskanie szybkiego finansowania, potrzebnego aby zakupić atrakcyjny grunt (lub inną Nieruchomość). Zanim bank wstępnie „rozpatrzy wniosek” a Inwestor dostarczy wymagany na początek segregator dokumentów – okazja inwestycyjna będzie już dawno nieaktualna (sprzedana). Dlatego też właśnie – w praktyce – w chwili braku kapitału własnego, to właśnie pożyczka pozabankowa pod zastaw nieruchomości, jest de facto jedyną możliwością zakupienia Nieruchomości, która stanie się podstawą realizacji Projektu Inwestycyjnego objętego Dotacją Unijną.

Oczywiście nic nie stoi na przeszkodzie, aby po uzyskaniu pożyczki pozabankowej i zakupieniu nieruchomości – powoli przeprocedować we własnym zakresie uzyskanie kredytu bankowego, którym spłacone zostanie droższe finansowanie pozabankowe.


Zapraszamy do współpracy.

NEWSLETTER - nie przeocz nowych ofert !