Skuteczne, ale i bezpieczne Inwestowanie na polskim i międzynarodowym rynku Nieruchomości oraz Kontraktów Surowcowych (dostawy tradycyjne, nie futures) – nie jest niestety prostą sprawą. O czym każdego dnia kosztownie przekonuje się wiele osób i firm, które skuszone wizją teoretycznie łatwego, szybkiego i wysokiego zysku, podejmują próby samodzielnego inwestowania, nie posiadajac w tym zakresie odpowiedniego przygotowania merytorycznego i/lub doświadczenia praktycznego, połączonego ze znajomością lokalnych rynków oraz towarzyszącej im specyfiki.

Doświadczonych Inwestorów i graczy rynkowych – zapraszamy oczywiście do aktywnego inwestowania i samodzielnych zakupów – w aktualizowanym 24/7 Katalogu online, znajdują się wszystkie dostępne na daną chwilę oferty Inwestycji którymi dysponujemy – Nieruchomości, związanych z nimi Projektów Inwestycyjnych oraz możliwych Kontraktów na dostawy Surowców (również strategicznych – Złoto, Paliwa Płynne, surowce energetyczne).

Natomiast tym z Państwa, którzy posiadają wolne środki, ale aktualnie nie czują się dziś na siłach aby samodzielnie i skutecznie inwestować na powyższych rynkach, tudzież z jakichkolwiek innych względów (np. brak czasu związany z działalnością gospodarczą w innym sektorze rynku) nie mogą lub nie chcą tego robić samodzielnie – proponujemy bezpieczne i komfortowe rozwiązanie – kompleksową Obsługę Inwestycji Pasywnych.

Wówczas to my – za uzgodnionym wcześniej wynagrodzeniem – przejmujemy na siebie ciężar pełnej obsługi wybranej Inwestycji (zakup-sprzedaż Nieruchomości, Projekt Inwestycyjny lub Kontrakt Surowcowy) „od A do Z” – tj. od przygotowania Inwestycji, aż do jej zamknięcia.

• Więcej informacji dotyczących obsługi Inwestycji Pasywnych w Nieruchomości – znajdziecie Państwo w naszym serwisie brokerskim poświęconym wyłącznie Nieruchomościom, w zakładce Inwestycje.

• Natomiast informacji dotyczących Obsługi Inwestycji Pasywnych w Kontrakty Surowcowe – udzielamy wyłącznie bezpośrednio zainteresowanym Inwestorom, po wstępnej weryfikacji zakresu zainteresowania, potencjału inwestycyjnego, planowanej wielkości oraz aktualnej możliwości relizacji danego Kontraktu – z uwagi na bardzo wysoką dynamikę rynków miedzynarodowych.

Zapraszamy do składania zapytań drogą mailową lub telefoniczną.

> KONTAKT <


Zapraszamy do współpracy.

NEWSLETTER - nie przeocz nowych ofert !