Centralna Polska – KOPALNIA 20 ha – ZŁOŻE O WARTOŚCI 900 mln zł ! – KONTRAKTY, LOI, własne PATENTY – TCV po rozbudowie 3 mld zł

780 000 000 

E24B – oferta nr B506

Opis

Absolutna Oferta Roku  jeżeli chodzi o Przedsiębiorstwa.
Zlokalizowane dogodnie w centralnej Polsce, w bardzo rozsądnej odległości od największych krajowych arterii komunikacyjnych, profesjonalnie zarządzane Przedsiębiorstwo z wieloletnią historią, będące właścicielem projektu i kopalni krzemionki (SiO2), zawierającej olbrzymie, bogate i udokumentowane operatem, złoże o oszacowanej wartości prawie 900 mln zł.
Przy czym cena tony krzemionki przyjęta została w Operacie wyraźnie poniżej aktualnej mediany rynkowej, zatem przyjąć należy iż realna, rynkowa wartość złoża – wynosi na chwilę obecną nie mniej niż 1,2 mld zł.
Ponadto – nieuwzględniona w Operacie wartość dodana złoża mineralnego kwarcu monokrystalicznego, po jego uszlachetnieniu – oscyluje wokół minimum 6 mld USD = prawie 26 mld PLN (!) :
 • Protokół z badań kruszywa wskazuje w opisie petrograficznym, że w złożu operatywnym znajduje się kwarc monokrystaliczny w ilości ponad 1,5 mln ton.
 • Cena uszlachetnionego kwarcu monokrystalicznego na giełdach międzynarodowych wynosi minimum 4000 USD / 1 tona.
 • Zatem – po jego wydobyciu i uszlachetnieniu  – możliwe jest uzyskanie surowca o wartości rynkowej na dziś minimum 6 mld USD = prawie 26 mld PLN  (1, 5 mln ton x 4000 USD =  6 mld USD x 4,30 =  25,8 mld PLN).
Zauważyć przy tym należy, że cena tego surowca będzie rosła systematycznie w czasie, ponieważ – oprócz setek innych zastosowań – używany jest on także w przemyśle PV, tj. do produkcji paneli fotowoltaicznych.

 

[ I. ]   Informacje ogólne :
 • grunt o powierzchni ponad 20 hektarów
 • złoże geologiczne o zasobności 5 mln ton krzemionki, piasku i żwiru
 • w tym 70% – tj. 3,5 mln ton krzemionki kwarcowej SiO2 (tzw. piasek kwarcowy)
 • wartość złoża wg Operatu : 880 mln zł  [(3,5 mln ton x 240 zł/tona = 840 mln zł) + (1,5 mln ton x 27 zł/tona = 40 mln zł)]. 
 • nieuwzględniona w Operacie wartość dodana złoża mineralnego po wydobyciu i uszlachetnieniu kwarcu monokrystalicznego – minimum 6 mld USD = prawie 26 mld PLN (!) :

 

[ II. ]   Podstawowe informacje dotyczące Przedsiębiorstwa :
 • kontakty i listy intencyjne (LOI) na stałe, wieloletnie zamówienia od gigantów polskiego przemysłu
 • w toku – rozmowy dot. współpracy z prawie 20 kolejnymi, dużymi firmami z Polski i zagranicy
 • własne patenty na produkcję betonów towarowych
 • własne patenty na produkcję stropodachów z prefabrykatów
 • kadra merytoryczna projektu – branżowi profesorowie i doktorzy nauk, którzy mogą pozostać i tworzyć przedsiębiorstwo
 • listy intencyjne i zgody władz gminnych oraz samorządowych dotyczące budowy zaplanowanej infrastruktury
 • zdjęta wierzchnia warstwa, złoże eksploatowane (w minimalnym zakresie – by nie wygasła koncesja)
 • koncesja wydobywcza przedłużona na okres kolejnych 30 lat  (do roku 2052) !
 • profesjonalny biznes plan wieloletniego rozwoju Przedsiębiorstwa, obejmujący m.in. budowę :
 • Zakładu Uszlachetniania Krzemionki (umożliwiającego uzyskanie surowca o wartości minimum 6 mld USD = prawie 26 mld PLN)
 • laboratorium badawczo-rozwojowego
 • betoniarni, hal i nowoczesnego biurowca
 • innych obiektów specjalistycznych, związanych ze ścisłym, unikalnym know-how Przedsiębiorstwa.
Olbrzymie perspektywy profesjonalnie zaplanowanego rozwoju – jako innowacyjne przedsiębiorstwo wydobywczo-produkcyjne, produkujące najwyższej jakości beton (w tym HPC i UHPC) oraz wszelkiego rodzaju prefabrykaty betonowe.
Koszty całkowite prac (w tym zrealizowania budowy wszystkich zaplanowanych obiektów) zamkną się kwotą maksymalnie 250 mln zł, zaś szacowana wartość sprzedażna Przedsiębiorstwa (TCV – Total Corporate Value)  po zakończonej budowie  –  wyniesie wówczas nie mniej niż 3 mld zł.
Po zakończeniu opisanych wyżej prac, przedsiębiorstwo uzyska absolutnie dominującą pozycję w branży na rynku polskim.
Stanie się też jedym z najmocniejszych graczy na rynku europejskim.
Dlatego w tym przypadku, równie ważne co samo złoże, jest całe potężne know-how
– patenty, kadra, LOI, biznes plan, strategia rozwoju, 30-letnia koncesja wydobywcza oraz kontakty handlowe w całej Polsce i Europie,  które są przedmiotem sprzedaży, oprócz oczywiście złoża.

 

[ III. ]   Dodatkowe benefity finansowe :
 • 45% ulgi (zniżki) od podatku do US  przez okres 12 lat
 • całkowite zwolnienie z podatków od gruntu i eksploatacji do Gminy  przez okres 5 lat
 • możliwości uzyskania bardzo znacznych dofinansowań z Unii na budowę Zakładu zgodnie z biznes planem.

 

Absolutny hit inwestycyjny – cena sprzedaży Przedsiębiorstwa wraz z potężnym know-how, biznes planem, koncesją, patentami, wykwalifikowaną kadrą merytoryczną oraz złożem – oscyluje na poziomie zaledwie  65% wartości rynkowej samego złoża (abstrahując już od wartości możliwej do uzyskania po uszlachetnieniu kwarcu monokrystalicznego) !…
Niełatwa decyzja o sprzedaży, podjęta została przez Właściciela wyłącznie z uwagi na wiek oraz sprawy rodzinne.

_______________

Cena 165 mln EUR  [ x 4,72 = 780 mln PLN ] netto  (+ vat23%, w całości do odliczenia) jeszcze do negocjacji za naszym pośrednictwem.
Przed przystąpieniem do rozmów, wymagane będzie podpisanie dodatkowej, osobnej Umowy NDA (o zachowaniu poufności).

_______________

Przed podpisaniem Umowy Brokerskiej, nie udzielamy jakichkolwiek informacji innych, niż znajdujące się w powyższym opisie. Uprzejmie prosimy o przeanalizowanie Zasad Współpracy.

 

RNI B506 Kategoria: