WĘGIEL KAMIENNY od 20 do 31 MJ – ZNAKOMITA CENA od 112 U$D loco Polska – Hurt od 50 tys. ton – KONTRAKT bezpośrednio z Kopalnią

E24B – oferta nr B522

Opis

Węgiel kamienny wysokiej jakości, o kalorycznościach od 4800 do 7500 Kcal/kg (od 20 do 31 MJ), bezpośrednio z kopalń w Indonezji (Borneo)
– dostępny w znakomitych cenach FOB Indonezja lub na gotowo z dostawą CIF Gdynia / Gdańsk, opcjonalnie CIF Hamburg
(import via Hamburg = płatność podatku VAT odroczona do czasu sprzedaży towaru !).
• Kontrakt podpisywany bezpośrednio ze Sprzedającym.
• Bez jakichkolwiek przedpłat (płatność po drugim SGS w porcie rozładunku) !!
• Dla dużych kontraktów i dłuższych akredytyw – możliwość zakontraktowania indywidualnie wskazanego Sortu (frakcji `od-do` mm).
• Możliwe dostawy CIF nie tylko do Polski i Niemiec, lecz także do dowolnego portu na świecie, dostępnego dla statków oceanicznych.
Wyłącznie hurt :
• Kontrakt minimalny – 50,000 MT x 6 miesięcy
• Kontrakt maksymalny – 500,000 MT x 24 miesiące.
Aktualne na dziś ceny za tonę (MT) – z dostawą CIF Gdańsk / Gdynia / Hamburg –
dla poszczególnych kaloryczności i Kontraktu standardowej wielkości, kształtują się na poziomie :
           • Węgiel 4800 Kcal/kg (20,1 MJ/kg) : circa 178 USD / MT
           • Węgiel 5000 Kcal/kg (20,9 MJ/kg) : circa 187 USD / MT
           • Węgiel 5300 Kcal/kg (22,2 MJ/kg) : circa 207 USD / MT
           • Węgiel 5500 Kcal/kg (23,0 MJ/kg) : circa 219 USD / MT
           • Węgiel 5800 Kcal/kg (24,3 MJ/kg) : circa 239 USD / MT
           • Węgiel 6000 Kcal/kg (25,1 MJ/kg) : circa 264 USD / MT
           • Węgiel 6200 Kcal/kg (26,0 MJ/kg) : circa 289 USD / MT
           • Węgiel 6500 Kcal/kg (27,2 MJ/kg) : circa 327 USD / MT
           • Węgiel 6700 Kcal/kg (28,0 MJ/kg) : circa 335 USD / MT
           • Węgiel 6900 Kcal/kg (28,9 MJ/kg) : circa 343 USD / MT
           • Węgiel 7000 Kcal/kg (29,3 MJ/kg) : circa 347 USD / MT
           • Węgiel 7200 Kcal/kg (30,1 MJ/kg) : circa 354 USD / MT
           • Węgiel 7400 Kcal/kg (31,0 MJ/kg) : circa 363 USD / MT  
• (inne dostępne kaloryczności w zakresie 2600-7500 Kcal – cena na zapytanie).
•• ANTRACYT 8100 Kcal/kg (33,9 MJ/kg) – cena na zapytanie
•• WĘGIEL KOKSUJĄCY – cena na zapytanie.
• Finalna cena za tonę (CIF lub FOB) – ustalana jest już w trakcie bezpośrednich negocjacji Kupującego z Kopalnią.
• Finalna cena zależna jest od wielu czynników – m.in. od wielkości Kontraktu, czasu jego trwania oraz rodzaju i wartości akredytywy.
• Dla dostaw CIF realizowanych do innego portu na świecie – fracht może być niższy lub wyższy (zależnie od portu rozładunku).
• Dla odbiorów FOB Indonezja – ceny są niższe o aktualny koszt frachtu. Opcja możliwa technicznie, acz nie rekomendowana przez nas.
*
Podstawowe warunki i parametry Kontraktów :
• gwarancja płatności : akredytywa
• płatność : w przypadku CIF – przy dostawie, po drugim SGS (pierwszy w porcie załadunku, drugi w porcie rozładunku)
• w każdym Kontrakcie określony jest precyzyjnie LOR = Limit of Rejection (tzw. granica odrzucenia)
• w każdym Kontrakcie zapisane są ponadto kary za parametry Węgla nawet minimalnie słabsze niż kontraktowe !
*
Uwagi techniczne :
• Ze względu na aktualną sytuację na rynku węgla – ceny aktualizowane są codziennie na bieżąco.
• Do momentu podpisania Kontraktu, ceny mogą ulec zmianie w każdej chwili.
• Po podpisaniu Kontraktu z Kopalnią – CENA KONTRAKTOWA JEST GWARANTOWANA.
*
WAŻNE ! :
1. Bez jakichkolwiek przedpłat `z góry` – przed lub po zawarciu Kontraktu, ani przed lub po załadowaniu statku.
2. Płatność uruchamiana jest dopiero przy fizycznej dostawie – po drugim SGS w porcie rozładunku.
3. W każdym Kontrakcie zapisany jest sztywny Limit of Rejection, zwalniający Kupującego z obowiązku zakupu węgla o słabych parametrach.
4. Dodatkowo, w każdym Kontrakcie zapisane są też kary za parametry Węgla nawet minimalnie słabsze niż kontraktowe.
POWYŻSZA KONSTRUKCJA KONTRAKTU GWARANTUJE KUPUJĄCEMU 100% BEZPIECZEŃSTWA TRANSAKCJI,
w odróżnieniu od zalewających aktualnie rynek pseudoofert `na przedpłatę`,
których jedynym celem jest wyłudzenie owej przedpłaty.
*
Zwracamy w tym miejscu szczególną uwagę, aby bardzo uważać na dobór ofert i oferentów,
ponieważ w związku z coraz większym realnym deficytem węgla oraz napiętą sytuacją w tym zakresie
– na rynku krąży olbrzymia ilość fikcyjnych (wirtualnych) `ofert`, będących powieleniem lub skrótem naszej oferty brokerskiej.
`Oferty` te są kompilowane przez nieregulowanych pośredników i często zwykłych oszustów,
którzy nie posiadają wiedzy praktycznej ani faktycznego dostępu do Kopalń,
nie mówiąc już o jakimkolwiek umocowaniu do działania na ich rzecz.
Coraz częściej też, podejmowane są próby wyłudzenia przedpłat, zaliczek, opłat `rezerwacyjnych` lub `organizacyjnych`,
tudzież `zapłaty częściowej` (np. na zasadzie `częściowego zwolnienia akredytywy`) przed załadunkiem węgla,
w połączeniu z oferowaniem nieaktualnych, zaniżonych cen, niemożliwych do uzyskania w Kopalniach.
Pomysłowość oszustów nie zna granic.
Szczególnie w obecnej sytuacji na rynku węgla.
*
Dodatkowe informacje techniczne :
  1.   Odbiór przez Kupującego z portu przeznaczenia we własnym zakresie.
  2.   Możliwość odpłatnej, kompleksowej organizacji transportu „od A do Z” – z portu przeznaczenia do dowolnego wskazanego miejsca w Polsce – m.in. przez współpracujące z nami, profesjonalne przedsiębiorstwo logistyczne C.HARTWIG GDYNIA S.A. (indywidualny koszt obsługi zlecenia – Kupujący uzgadnia bezpośrednio z C.Hartwig).

 

_______________

Przed podpisaniem Umowy Brokerskiej, nie udzielamy jakichkolwiek informacji innych, niż znajdujące się w powyższym opisie. Uprzejmie prosimy o przeanalizowanie Zasad Współpracy.

RNI 522 Kategoria: