Prosimy o zapoznanie się z poniższymi zasadami współpracy, od których nie robimy wyjątków. Ułatwi to komunikację, oszczędzi ewentualnych nieporozumień i nerwów oraz przyspieszy sfinalizowanie wybranej oferty handlowej. Szczególnie to ostatnie bywa często kluczowe – ponieważ atrakcyjne oferty w znakomitych cenach, znajdują nabywców zdumiewająco szybko. Rynek ten jest wyjatkowo dynamiczny, stąd o możliwości podpisania kontraktu, często decydują godziny, a nie dni.

Prowizja brokerska Rokaj Group pobierana jest wyłącznie od Kupującego. Pozyskujemy bowiem wyjątkowo atrakcyjne oferty handlowe z tzw. pierwszej ręki – w znakomitych cenach, a przy tym niedostępne w sieci – i właśnie dlatego nie obciążamy już Sprzedających jakimikolwiek kosztami. Zważywszy na bardzo wysoką zyskowność ofert i kontraktów, koszt naszej prowizji jest praktycznie pomijalny w ogólnym bilansie danej oferty. Niekiedy też udaje się nam wynegocjować ze Sprzedającymi, dodatkowe upusty cenowe lub inne korzyści, których wartość najczęściej przekracza – bywa że znacznie – wysokość naszej prowizji.

.

Przy kolejnych zakupach danego Klienta, prowizja brokerska Rokaj Group podlegać może indywidualnej negocjacji w rozsądnym zakresie. Wszyscy stali Klienci i Współpracownicy, korzystają ponadto z szeregu innych, wartościowych benefitów logistycznych i organizacyjnych oraz bezpośrednich powiadomień na email / SMS o każdej nowej ofercie handlowej w katalogu, generowanych automatycznie po ukazaniu się jej online na naszej stronie.

W przypadku zawarcia Umowy Rezerwacyjnej (o ile Sprzedający dopuszcza taką możliwość) – połowa należnej prowizji brokerskiej, płatna jest po zawarciu tejże Umowy, natomiast pozostała część (50%) prowizji – po zawarciu Kontraktu właściciwego.

Prowizja płatna jest na podstawie faktury vat (stawka 23%) i może zostać zaksięgowana przez Nabywcę w całości do kosztów uzyskania przychodu. W przypadku zaś Inwestorów prywatnych (bardzo rzadkie przypadki), prowizja płatna jest na podstawie rachunku imiennego.

Pracujemy wyłącznie na własnym, autorskim (Rokaj Group) wzorze Umowy Brokerskiej. Uprzejmie prosimy o nie przesyłanie swoich, agencyjnych lub skopiowanych z sieci draftów umów, gdyż nie są one przez nas honorowane, niezależnie od ich treści oraz pozycji rynkowej Kupującego. Natomiast ewentualna adaptacja (np. rozbudowa przez dodanie zapisów) naszego wzoru Umowy pod specyfikę danej, konkretnej oferty handlowej – jest jak najbardziej możliwa do wprowadzenia, pod warunkiem braku sprzeczności z treścią Umowy.

Przed podpisaniem Umowy, nie udzielamy informacji innych niż zawarte w opisie na stronie. Opisy wszystkich aktualnie dostępnych ofert, widoczne są na naszej stronie, w Katalogu. Szczegółowe dane (np. dane teleadresowe Sprzedającego), przekazywane są Klientowi wyłącznie po podpisaniu Umowy Brokerskiej. Należy tu podkreślić, że podpisanie jej, nie generuje dla Klienta jakichkolwiek kosztów tudzież innych zobowiązań, jeżeli finalnie nie zdecyduje się on na sfinalizowanie (zakup) oferty objętej Umową.

W imieniu spółki prawa handlowego – Umowę podpisać może wyłącznie osoba uprawniona do reprezentacji podmiotu, widoczna w KRS na dzień podpisania.

Niektóre spośród ofert handlowych, zgodnie z wolą Sprzedających, wymagają też podpisania odrębnej, dodatkowej Umowy NDA (o zachowaniu poufności) przed udostępnieniem szczegółowych danych oferty. Nie opóźnia to jednak w jakimkolwiek stopniu procesu decyzyjnego, gdyż Umowa NDA dostarczana jest wówczas Klientowi jednocześnie z Umową Brokerską.

Z uwagi na olbrzymią dynamikę rynku surowców i stoków towarowych, nie ma realnej możliwości dokonania rezerwacji oferty do czasu np. zebrania środków. Jedynym skutecznym sposobem wyłączenia danej oferty, jest podpisanie zadatkowanej umowy rezerwacyjnej ze Sprzedającym, oczywiście po uprzednim sprawdzeniu parametrów oferty. Firma Rokaj Group / EURO24.BROKER pomaga i uczestniczy w sposób aktywny w rozmowach i negocjacjach, lecz nie ponosi odpowiedzialności za oferty utracone na skutek wydłużonego procesu decyzyjnego Nabywcy. Profesjonalni uczestnicy rynku, podejmują bowiem decyzje przemyślane, ale bardzo szybkie.


Zapraszamy do współpracy.

NEWSLETTER - nie przeocz nowych ofert !