Prosimy o zapoznanie się z poniższymi zasadami współpracy, od których nie robimy wyjątków. Ułatwi to komunikację, oszczędzi ewentualnych nieporozumień i nerwów oraz przyspieszy sfinalizowanie wybranego dealu. Czas jest tu czynnikiem kluczowym – ponieważ atrakcyjne oferty, znajdują nabywców zdumiewająco szybko. Rynek okazji inwestycyjnych jest bardzo dynamiczny, stąd o możliwości wejścia w deal, decydują często godziny, a nie dni.

Wynagrodzenie brokerskie pobieramy wyłącznie od Kupującego / Inwestora. Pozyskujemy bowiem wyjątkowo atrakcyjne oferty pierwszej ręki – w znakomitych cenach, a przy tym niedostępne w sieci – i właśnie dlatego nie obciążamy już Sprzedających jakimikolwiek kosztami. Zważywszy na bardzo wysoką zyskowność ofert, koszt naszej prowizji jest de facto pomijalny w ogólnym bilansie. Niekiedy też udaje się nam jeszcze wynegocjować ze Sprzedającymi, dodatkowe upusty cenowe tudzież inne benefity, których wartość przekracza – bywa że znacznie – wysokość naszej prowizji.

.

W przypadku stałej współpracy, przy kolejnych inwestycjach, wynagrodzenie jest negocjowalne. Wszyscy stali Klienci korzystają też z szeregu innych udogodnień – w tym bezpośrednich powiadomień real-time o każdej nowej ofercie handlowej lub inwestycyjnej w naszej ofercie, zależnie od wybranych preferencji.

Wynagrodzenie jest płatne na podstawie pełnej faktury VAT, w związku z czym może zostać zaksięgowane w całości do kosztów uzyskania przychodu. Natomiast w przypadkach Inwestorów nie prowadzących działalności gospodarczej – prowizja jest płatna na podstawie faktury imiennej.

Pracujemy wyłącznie na własnych, autorskich wzorach Umów Brokerskich oraz Inwestycyjnych. Uprzejmie prosimy o nie przesyłanie swoich, agencyjnych lub skopiowanych z sieci draftów umów, gdyż nie są one przez nas honorowane, niezależnie od ich treści oraz pozycji rynkowej Klienta. Oczywiście, ewentualna adaptacja (np. rozbudowa przez dodanie zapisów) naszego wzoru Umowy pod specyfikę danej, konkretnej oferty handlowej – jest jak najbardziej możliwa do wprowadzenia, pod warunkiem braku sprzeczności z zasadniczą treścią Umowy.

Przed podpisaniem Umowy, nie udzielamy informacji innych niż zawarte w opisie na stronie. Opisy wszystkich aktualnie dostępnych ofert, widoczne są na naszej stronie, w Katalogu. Szczegółowe dane (dokumenty, dane teleadresowe, etc.), przekazywane są Klientowi niezwłocznie po podpisaniu Umowy Brokerskiej. Należy tu bardzo wyraźnie podkreślić, że samo jej podpisanie, nie zobowiązuje Klienta do dokonania zakupu, ani nie generuje dla niego jakichkolwiek kosztów, jeżeli finalnie nie zdecyduje się on na wejście w deal.

W imieniu spółki prawa handlowego – Umowę Brokerską lub Inwestycyjną podpisać może wyłącznie osoba uprawniona do reprezentacji podmiotu, widoczna w KRS na dzień podpisania.

Niektóre spośród ofert handlowych, zgodnie z wolą Sprzedających, wymagają też podpisania odrębnej, dodatkowej Umowy NDA (o zachowaniu poufności) przed udostępnieniem szczegółowych danych oferty. Nie opóźnia to jednak w jakimkolwiek stopniu procesu decyzyjnego, ponieważ Umowa NDA dostarczana jest wówczas Klientowi razem z umową podstawową.

Z uwagi na dynamikę rynków na których operujemy, przeważnie nie ma możliwości dokonania rezerwacji oferty (np. do czasu „przemyślenia”, „przedstawienia zarządowi” lub zebrania środków). EURO24.BROKER nie ponosi odpowiedzialności za oferty utracone (niekiedy w ostatniej chwili) przez wydłużony proces decyzyjny Nabywcy. Profesjonalni uczestnicy rynku, podejmują bowiem decyzje przemyślane, ale szybkie.


Zapraszamy do współpracy.

NEWSLETTER - nie przeocz nowych ofert !