O walorach Złota – królewskiego metalu, będącego od tysięcy lat najpewniejszą formą przechowania i zabezpieczenia kapitału, uniwersalnym (od)nośnikiem wartości w czasie, przeciwieństwem drukowanego bez pokrycia i jakiegokolwiek opamiętania pieniądza fiducjarnego oraz tradycyjną „bezpieczną przystanią” podczas wszelkich zawirowań geopolitycznych, wojen, tudzież nieprzewidywalnych decyzji rządów różnych krajów – nikogo już przekonywać nie trzeba. Historia powszechna jest w tym zakresie wystarczająco wymowna.

Właśnie dlatego, na całym świecie – w tym i w Polsce – Złoto Inwestycyjne 999.9 sprzedaje się dziś dosłownie w każdej ilości, o ile tylko dostępne jest ono w cenie zbliżonej do aktualnej ceny LBMA, zaś jego pochodzenie, autentyczność oraz czystość są gwarantowane i zweryfikowane przez niezależne, akredytowane laboratorium.

W obrocie detalicznym, liczonym w pojedynczych kilogramach – nie ma jakiejkolwiek realnej możliwości zakupienia Złota Inwestycyjnego w cenie niższej lub nawet równej fixingowi LBMA. Minimalne aggio (marża dealerska) to zawsze narzut od 5 do 10% ponad cenę dnia w Londynie. Oczywiście, czym mniejsza ilość złota – tym wyższy narzut.

Euro24.Broker umożliwia zawarcie lukratywnych Kontraktów na dostawy Złota Inwestycyjnego z dyskontem od 5 do 8% od ceny LBMA day. Wysokość dyskontu zapisana w Kontrakcie, zależna jest od kilku czynników, wśród których najistotniejszym jest wielkość Kontraktu (miesięcznych dostaw Złota). Oprócz zaspokojenia potrzeb własnych, pozwala to więc przy odsprzedaży w detalu, na zrealizowanie olbrzymiej jak na złoto marży w przedziale od circa 10% do nawet 20%.

Zapewniamy profesjonalną, kompleksową obsługę organizacyjno-prawną każdego Kontraktu, niezależnie od jego wielkości.

Posiadamy spółki zależne w Zurychu, Londynie, Rotterdamie, Dubaju i Nowym Jorku.

Ubezpieczona dostawa do miejsca wskazanego przez Kupującego w Kontrakcie – odbywa się zawsze na koszt i wyłączne ryzyko Sprzedającego.

Płatność za Złoto następuje dopiero po dostawie i pozytywnym wyniku badania przez akredytowane laboratorium Kupującego, co gwarantuje 100% bezpieczeństwo transakcji.

Warto zauważyć, że nawet w przypadku hurtowej odsprzedaży Złota „na pniu” – jedynie po „gołej” cenie LBMA – ów pozornie nieduży, kilkuprocentowy dyskont pozwala Inwestorowi wygenerować znakomity ROI z Inwestycji – na poziomie w przedziale od circa 50 do nawet 100% rocznie ( ! ) – i to od dużych kwot oraz przy zachowaniu całkowitego bezpieczeństwa.

Przykładowo – z typowego Kontraktu na 500 kg Złota miesięcznie i dyskontu 5% – przy sprzedaży Złota tylko po cenie LBMA – Inwestor wygeneruje w ciągu roku zysk na poziomie 22 mln USD :

 • 1 kg : 31,1 g = 32,15 uncji (oz.) x 2350 USD/oz. = 75553 USD/kg
 • 75553 USD/kg x 500 kg = 37 776 500 USD (wartość Złota w cenie dnia LBMA)
 • 37 776 500 USD x 5% dyskont = zysk 1 888 825 USD (miesięczna wartość dyskontu)
 • Zysk roczny na dyskoncie : 1 888 825 USD x 12 miesięcy = 22 665 900 USD
 • [ Dla uproszczenia obliczeń – przyjmujemy jednakową cenę uncji złota przez 12 miesięcy. Oczywiście cena podlega codziennym korektom. Istnieje też wysokie prawdopodobieństwo, że w związku z sytuacją geopolityczną na świecie, cena złota – a co za tym idzie, również i zysk wygenerowany na dyskoncie – będą rosły ].

Roczne koszty operacyjne, są znikome w porównaniu do zysku. Z reguły nie przekraczają one łącznej kwoty 1 mln USD :

 • koszt otwarcia Akredytywy na 35-36 mln USD (wartość 1-miesięcznej dostawy 500 kg Złota) – przedział około 70-110 tys. USD (najczęściej jest to średnio 0,2 – 0,3% kwoty Akredytywy)
 • koszt utrzymania Akredytywy na 35-36 mln USD przez 12 miesięcy oraz 12 wypłat z niej – zależnie od warunków wynegocjowanych indywidualnie przez Kupującego ze swoim Bankiem – oscyluje przeważnie na poziomie około 500 tys. USD za cały okres
 • o ile Złoto nie zostanie od razu sprzedane dalej – należy też doliczyć koszty specjalistycznych, ubezpieczonych przewozów i przechowywania. Łączne koszty tych usług, w żadnym wypadku nie przekraczają jednak kwoty 300-400 tys. USD rocznie.

Obracając co miesiąc tymi samymi środkami 35-36 mln USD i sprzedając Złoto w cenie LBMA – Inwestor zrealizuje więc zysk roczny na poziomie około 22 mln USD – co przekłada się na znakomity ROI = ponad 60% ! (Środki potrzebne na zakup Złota w następnym miesiącu, generowane są bowiem automatycznie ze sprzedaży Złota zakupionego w poprzednim miesiącu. Dlatego właśnie można skorzystać z Akredytywy rewolwingowej – odnawialnej).

Przy sprzedaży detalicznej – zrealizowany zysk i ROI będą 2-3 krotnie wyższe.

• W dobie coraz częściej chybionych, a bardzo kapitałochłonnych inwestycji deweloperskich, ciągnących się latami i balansujących niekiedy na granicy rentowności (np. „zysk” rzędu 10-20% przez 2-3 lata, czyli de facto strata) – w naszej ocenie, zdecydowanie warto więc rozważyć obrót Złotem jako alternatywną lub równoległą inwestycję. Nota bene, podobnie sprawa ma się niestety również z prowadzeniem nawet dużych Przedsiębiorstw w bardzo wielu innych branżach. „Dobra” rentowność to najczęściej 10-15% rocznie (czyli poniżej rzeczywistej inflacji).

ROI na Złocie mówi sam za siebie…
O dysproporcji w nakładzie pracy już nawet nie wspominamy – bo są to kwestie absolutnie nieporównywalne.

Podstawowe parametry Kontraktu :

 • Surowiec : Złoto (Aurum – Au)
 • Czystość : 999.9 (Fine Gold)
 • Produkt : Sztabki LBMA 1 kg / lub Sztaby LBMA 12,5 kg (400 oz.)
 • Hallmark : Mix losowy (Heraeus, Valcambi, Metalor, Perth Mint, PAMP, etc.)
 • Cena zakupu : LBMA day minus 5 – 8 % (wysokość upustu zależy od wielkości Kontraktu)
 • Minimalna ilość : 500 kg miesięcznie
 • Minimalna długość Kontraktu : 12 miesięcy, z możliwością wielokrotnego przedłużania
 • Dostawa : CIF lub DAP/DDP (gdy lotnicza), do miejsca wskazanego przez Kupującego
 • Gwarancja płatności : Akredytywa SBLC, odnawialna, o wartości min. 1-miesięcznej dostawy
 • Sprzedający wystawia 2% Performance Bond (poręczenie należytego wykonania umowy)
 • Płatność : po dostawie i pozytywnym wyniku badania przez laboratorium Kupującego.

Powyższa konstrukcja Kontraktu – gwarantuje Kupującemu 100% bezpieczeństwa transakcji. Wyeliminowane są bowiem wszelkie przedpłaty, zaliczki, zadatki, płatności częściowe, Escrow, etc. Płatność uruchamiana jest dopiero po dostawie i pozytywnym wyniku badania Złota, wykonanym przez laboratorium Kupującego.

Informacje dodatkowe :

 • Złoto może zostać dostarczone bezpośrednio z Rafinerii do niemal każdego kraju na świecie – absolutnie nie musi to być więc dostawa docelowa lub nawet tranzytowa do Polski !
 • każda dostawa posiada komplet wymaganych prawem dokumentów – w tym stwierdzających pochodzenie „z odpowiedzialnych źródeł oraz z obszarów, które nie są objęte wojną”
 • negocjowalna może jedynie wysokość dyskontu, natomiast procedura zakupu nie podlega jakimkolwiek negocjacjom i modyfikacjom („non-negotiable”).

Kupujący musi spełnić 2 warunki techniczne – bez których Kontrakt nie zostanie uruchomiony :

 • zdolność do otwarcia w Banku z listy Top50 (Top 50 Banks in the World) oraz utrzymania (przez cały okres trwania Kontraktu + 1 dzień) Akredytywy SBLC rewolwingowej (odnawialnej) o wartości minimum 1-miesięcznych dostaw zgodnie z Kontraktem
 • pozytywne przejście procedury weryfikacyjnej dotyczącej braku związków z finansowaniem terroryzmu międzynarodowego oraz braku powiązań personalnych lub kapitałowych z Rosją (aktualnie, większość banków i tak stosuje ją obecnie w ramach procedury KYC).

Dla Kontraktów strategicznych – od 100 ton miesięcznie wzwyż – obowiązują też dodatkowe, rygorystyczne procedury, z którymi potencjalny Kupujący zostanie szczegółowo zapoznany niezwłocznie po zakończeniu etapu weryfikacji zgłoszenia. Z uwagi na konieczną wartość Akredytywy na poziomie circa 7 MLD USD (wartość jednomiesięcznej dostawy 100 ton Złota) – dotyczy to wyłącznie największych graczy rynkowych.

Zapraszamy do przesyłania zgłoszeń drogą mailową biuro@euro24.broker

W zakresie Kontraktów na Złoto – nie udzielamy informacji telefonicznych.


Zapraszamy do współpracy.

NEWSLETTER - nie przeocz nowych ofert !