RUDA ŻELAZA • KONTRAKT HURT – Znakomita Cena 84 € / t ! – Min. 400 tys. ton / rok – Bezpośrednio z Kopalni

Opis

Ruda żelaza o zawartości żelaza (Fe) minimum 53%, zawartości tlenku żelaza (Fe2O3) na poziomie 76% i pozostałych parametrach fizykochemicznych zgodnych z analizą wykonaną przez Laboratorium Głównego Instytutu Górnictwa w Katowicach,
dostępna w znakomitej cenie 84 EUR / tonę (MT) – odbiór własny na bocznicy kolejowej EXW Macedonia Północna.
  • Minimalna zdolność wydobywcza kopalni :  400 tys. ton / rok.
  • Minimalny Kontrakt :  jak wyżej.
  • Maksymalna zdolność wydobywcza kopalni :  1 mln ton / rok.
  • Maksymalny Kontrakt :  jak wyżej.
Warunki płatności :  płatność szybkim przelewem na konto, po załadunku (i opcjonalnej inspekcji SGS na życzenie i koszt Kupującego).
Kontrakt podpisywany bezpośrednio z Kopalnią.
*
Uwagi techniczne :
  1.   Cena zawiera już prowizję brokerską.
  2.   Z uwagi na aktualną sytuację na rynku surowców – do czasu podpisania Kontraktu, cena może ulec zmianie w każdej chwili.
  3.   WAŻNE – po podpisaniu Kontraktu, CENA JEST GWARANTOWANA PRZEZ CAŁY CZAS TRWANIA KONTRAKTU !

_______________

Przed podpisaniem Umowy Brokerskiej, nie udzielamy jakichkolwiek informacji innych, niż znajdujące się w powyższym opisie. Uprzejmie prosimy o przeanalizowanie Zasad Współpracy.

Kategoria: