STAL ZBROJENIOWA • KONTRAKTY HURT – Turcja, Indie, Chiny, etc. • Najlepsze Ceny – Bezpieczne płatności

Opis

Stal zbrojeniowa bardzo wysokiej jakości, o dowolnej klasie (B500B, B500SP, etc.) – bezpośrednio z hut w :
 • Turcji
 • Indiach
 • Chinach
– dostępna w bezkonkurencyjnych cenach, na dowolnych uzgodnionych w kontrakcie warunkach Incoterms.
W ofercie :
 • Pręty żebrowane
 • wszelkie inne produkty i formy finalne – na zamówienie, w tym wg indywidualnego projektu.
Podstawowe informacje :
 • Możliwy import CIF Hamburg  (= płatność podatku VAT w Polsce odroczona do czasu sprzedaży towaru !)
 • Wyłącznie kontrakty hurtowe – ilości całostatkowe
 • Dla dużych kontraktów – możliwość zakontraktowania indywidualnie wskazanych parametrów
 • Grubości (średnice) prętów – wg zamówienia Kupującego (bez wpływu na cenę tony)
 • Możliwe dostawy nie tylko do Polski i Niemiec – lecz także do dowolnego portu na świecie, dostępnego dla statków oceanicznych
 • Możliwość odpłatnej, kompleksowej organizacji transportu „od A do Z” – z portu przeznaczenia do dowolnego wskazanego miejsca w Polsce – poprzez współpracujące z nami, profesjonalne przedsiębiorstwa logistyczne.
WAŻNE ! :
 1.  Bez jakichkolwiek przedpłat „w ciemno” (płatności wyłącznie po SGS załadunku i rozładunku) !
 2.  W każdym Kontrakcie zapisany jest LOR (Limit of Rejection), zwalniający Kupującego z obowiązku zakupu stali o parametrach słabszych niż zakontraktowane.
 3.  Dodatkowo, w każdym Kontrakcie zapisane są kary za parametry Stali nawet minimalnie słabsze niż zakontraktowane.
POWYŻSZA KONSTRUKCJA KONTRAKTÓW – GWARANTUJE KUPUJĄCEMU 100% BEZPIECZEŃSTWA TRANSAKCJI,
w odróżnieniu od zalewających aktualnie rynek pseudoofert „na przedpłatę”, których jedynym celem jest wyłudzenie owej przedpłaty.
_______________
Ceny, terminy dostaw i dostępność asortymentowa – zmieniają się natomiast nieustannie. Rynek ten jest niezwykle dynamiczny.
Oferta aktualizowana jest 24/7.
Prosimy pytać o Kontrakty na Stal dostępne na chwilę obecną.
Finalna cena za tonę Stali w hurcie – uzależniona jest bowiem od bardzo wielu czynników – m.in. od :
 • kraju pochodzenia
 • huty
 • wielkości i czasu trwania kontraktu
 • warunków sprzedaży/dostawy Incoterms
 • rodzaju akredytywy lub innej uzgodnionej formy płatności
 • formy produktu, klasy stali oraz innych jej parametrów fizykochemicznych
 • aktualnych notowań tego surowca na giełdach światowych oraz indeksach lokalnych.
Zwracamy w tym miejscu szczególną uwagę, aby bardzo uważać na dobór ofert i oferentów, gdyż w związku z dużym zapotrzebowaniem na ten surowiec – na rynku krąży olbrzymia ilość fikcyjnych (wirtualnych) „ofert”, będących powieleniem lub skrótem naszej aktualnej oferty brokerskiej.
„Oferty” te są kompilowane przez nieregulowanych pośredników i często zwykłych oszustów,
którzy nie posiadają wiedzy ani faktycznego dostępu do Hut, nie mówiąc już o jakimkolwiek umocowaniu do działania na ich rzecz.
Coraz częściej – w połączeniu z oferowaniem nieaktualnych, zaniżonych i niemożliwych do uzyskania w Hutach cen za tonę – podejmowane są próby wyłudzenia przedpłat, zaliczek, opłat „rezerwacyjnych” lub „organizacyjnych”, tudzież  tzw. „zapłaty częściowej” przed badaniem SGS.
Pomysłowość oszustów nie zna granic. 
Należy o tym pamiętać, porównując oferty cenowe.  Kilka dolarów oszczędności na tonie, może finalnie kosztować bardzo wiele.

_______________

Przed podpisaniem Umowy Brokerskiej, nie udzielamy jakichkolwiek informacji innych, niż znajdujące się w powyższym opisie. Uprzejmie prosimy o przeanalizowanie Zasad Współpracy.

Kategoria: