WĘGIEL KAMIENNY • KONTRAKTY HURT – Kazachstan, Indonezja, RPA • Najlepsze Ceny – Bezpieczne Płatności

Opis

Węgiel kamienny bardzo wysokiej jakości, o dowolnych kalorycznościach – bezpośrednio z kopalń w :
 • Kazachstanie
 • Indonezji (Borneo)
 • RPA
– dostępny w bezkonkurencyjnych cenach, na dowolnych uzgodnionych w kontrakcie warunkach Incoterms.
W ofercie również :
 • Antracyt
 • Węgiel Koksujący.
Podstawowe informacje :
 • Możliwy import CIF Hamburg  (= płatność podatku VAT w Polsce odroczona do czasu sprzedaży towaru !)
 • Wyłącznie kontrakty hurtowe – ilości całopociągowe (Kazachstan) lub całostatkowe (Indonezja i RPA)
 • Dla dużych kontraktów – możliwość zakontraktowania indywidualnie wskazanego Sortu (frakcji `od-do` mm)
 • Możliwe dostawy nie tylko do Polski i Niemiec – lecz także do dowolnego portu na świecie, dostępnego dla statków oceanicznych  (dotyczy węgla z Indonezji i RPA)
 • Możliwość odpłatnej, kompleksowej organizacji transportu „od A do Z” – z portu przeznaczenia do dowolnego wskazanego miejsca w Polsce – poprzez współpracujące z nami, profesjonalne przedsiębiorstwa logistyczne.
WAŻNE ! :
 1.  Bez jakichkolwiek przedpłat „w ciemno” (płatności wyłącznie po SGS załadunku i rozładunku) !
 2.  W każdym Kontrakcie zapisany jest LOR (Limit of Rejection), zwalniający Kupującego z obowiązku zakupu węgla o parametrach słabszych niż zakontraktowane.
 3.  Dodatkowo, w każdym Kontrakcie zapisane są kary za parametry Węgla nawet minimalnie słabsze niż zakontraktowane.
POWYŻSZA KONSTRUKCJA KONTRAKTÓW – GWARANTUJE KUPUJĄCEMU 100% BEZPIECZEŃSTWA TRANSAKCJI,
w odróżnieniu od zalewających aktualnie rynek pseudoofert „na przedpłatę”, których jedynym celem jest wyłudzenie owej przedpłaty.
_______________
Ceny, terminy dostaw i dostępność asortymentowa – zmieniają się natomiast nieustannie. Rynek ten jest niezwykle dynamiczny.
Oferta aktualizowana jest 24/7.
Prosimy pytać o Kontrakty na Węgiel dostępne na chwilę obecną.
Finalna cena za tonę Węgla w hurcie – uzależniona jest bowiem od bardzo wielu czynników – m.in. od :
 • kraju pochodzenia
 • kopalni
 • wielkości i czasu trwania kontraktu
 • warunków sprzedaży/dostawy Incoterms
 • rodzaju akredytywy lub innej uzgodnionej formy płatności
 • kaloryczności węgla oraz innych jego parametrów fizykochemicznych
 • aktualnych notowań tego surowca na giełdach światowych oraz indeksach lokalnych.

 

Zwracamy w tym miejscu szczególną uwagę, aby bardzo uważać na dobór ofert i oferentów, gdyż w związku z dużym zapotrzebowaniem na ten surowiec – na rynku krąży olbrzymia ilość fikcyjnych (wirtualnych) „ofert”, będących powieleniem lub skrótem naszej aktualnej oferty brokerskiej.
„Oferty” te są kompilowane przez nieregulowanych pośredników i często zwykłych oszustów,
którzy nie posiadają wiedzy ani faktycznego dostępu do Kopalń, nie mówiąc już o jakimkolwiek umocowaniu do działania na ich rzecz.
Coraz częściej – w połączeniu z oferowaniem nieaktualnych, zaniżonych i niemożliwych do uzyskania w Kopalniach cen za tonę – podejmowane są próby wyłudzenia przedpłat, zaliczek, opłat „rezerwacyjnych” lub „organizacyjnych”, tudzież  tzw. „zapłaty częściowej” przed badaniem SGS.
Pomysłowość oszustów nie zna granic. 
Należy o tym pamiętać, porównując oferty cenowe.  Kilka dolarów oszczędności na tonie, może finalnie kosztować bardzo wiele.

_______________

Przed podpisaniem Umowy Brokerskiej, nie udzielamy jakichkolwiek informacji innych, niż znajdujące się w powyższym opisie. Uprzejmie prosimy o przeanalizowanie Zasad Współpracy.

Kategoria: